History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d11ace... December 17, 2018, 12:54 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-susiarni-1
25f13f... December 17, 2018, 11:34 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-susiarni-1
0f33b6... December 17, 2018, 10:35 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-susiarni-1
547612... December 17, 2018, 10:34 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-susiarni-1
9e882a... December 13, 2018, 12:37 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-susiarni-1
4c1ff2... December 13, 2018, 12:36 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-susiarni-1
285efe... December 13, 2018, 12:34 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave