History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f65c90... August 6, 2020, 15:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
d64903... August 6, 2020, 15:14 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
4f6610... August 6, 2020, 15:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
c677be... August 6, 2020, 15:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
6f92fd... July 20, 2020, 09:27 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
85707f... July 20, 2020, 09:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
b37d73... July 20, 2020, 09:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
fbee79... July 20, 2020, 09:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
2a7475... June 1, 2020, 10:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
40609c... June 1, 2020, 10:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
ace419... June 1, 2020, 09:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
b59084... June 1, 2020, 09:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
c45c5f... May 7, 2020, 11:35 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
99e408... May 7, 2020, 11:35 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
f5288d... May 5, 2020, 09:05 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
8dd4a6... May 5, 2020, 09:04 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
eb95e8... April 14, 2020, 14:29 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
30d0f0... April 14, 2020, 14:28 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
3977f1... April 14, 2020, 14:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
849683... April 14, 2020, 14:26 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
883dad... March 2, 2020, 15:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
4139a5... March 2, 2020, 15:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
7e24f5... March 2, 2020, 14:58 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
a6099f... March 2, 2020, 14:58 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
b8433a... February 13, 2020, 09:23 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
550244... February 11, 2020, 11:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
91ac8b... February 11, 2020, 11:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
3e246d... February 11, 2020, 11:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
3ade59... February 11, 2020, 11:43 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
26efc9... January 2, 2020, 13:58 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
d8be4c... January 2, 2020, 13:57 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
8dcb02... January 2, 2020, 13:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
f0c462... January 2, 2020, 13:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
ea8982... December 12, 2019, 13:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
042bf5... December 12, 2019, 13:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
a430ea... December 12, 2019, 13:15 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
a9a17b... December 12, 2019, 13:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
74320a... November 22, 2019, 08:34 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
b47177... November 22, 2019, 08:10 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
210fd3... October 17, 2019, 14:45 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
f2e5cd... October 17, 2019, 14:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
309aa2... October 17, 2019, 14:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
45ac36... October 17, 2019, 14:44 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
c3f89c... October 9, 2019, 13:25 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
635584... October 9, 2019, 13:22 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
3d88dd... October 3, 2018, 06:24 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
eb0530... October 3, 2018, 06:22 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
8a8584... October 3, 2018, 06:18 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
f1b531... October 3, 2018, 06:16 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
21645d... September 12, 2018, 11:01 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
bcd311... September 12, 2018, 11:00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
6e8a1b... September 12, 2018, 10:55 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
1f14be... September 12, 2018, 10:54 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
6d15eb... August 9, 2018, 07:17 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
f4a3d0... August 9, 2018, 07:13 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
d9a4e6... August 9, 2018, 07:11 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
d443ff... August 9, 2018, 07:08 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
d5ff1a... August 9, 2018, 07:07 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
b81866... June 15, 2018, 12:49 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
5ff7f8... June 8, 2018, 12:56 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
e89d6b... April 9, 2018, 14:50 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
1399da... April 9, 2018, 14:50 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
902ca7... April 9, 2018, 14:46 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
119f02... March 28, 2018, 08:41 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
66764b... March 28, 2018, 08:34 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
dc4516... March 28, 2018, 08:33 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
fd4f51... March 28, 2018, 08:33 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
0c91e1... March 28, 2018, 08:23 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby REST API: Aktualizovať objekt zoznam-schranok-aktivovanych-na-dorucovanie
b1bd64... March 28, 2018, 08:21 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby