History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
be7142... January 4, 2023, 14:40 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
3d4e24... January 4, 2023, 14:36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
cf5d43... January 4, 2023, 14:34 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
b727e9... October 19, 2022, 12:14 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
c39e4d... October 6, 2022, 09:45 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
c5ff1f... October 6, 2022, 09:41 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
672522... October 6, 2022, 09:35 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
e70bd3... July 20, 2022, 11:45 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
49171f... April 6, 2022, 12:39 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
7e8875... December 22, 2021, 11:04 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
66416d... December 22, 2021, 10:58 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
848f7a... February 15, 2021, 12:01 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
349d60... February 15, 2021, 11:57 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
289cea... May 11, 2020, 09:18 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
ab1d7a... May 11, 2020, 09:16 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
470cb3... May 11, 2020, 09:14 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
1de95e... May 11, 2020, 09:08 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
040538... April 9, 2019, 11:40 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
5baaec... April 9, 2019, 11:39 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt evidencia-ziadosti-o-informacie
b0dc8d... April 9, 2019, 11:08 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky