History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
a25204... November 22, 2022, 13:12 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt http-ruvzpb-szm-com-data-reg-odbor-spos-pot-2018-output-xml
5307cc... November 22, 2022, 13:11 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt http-ruvzpb-szm-com-data-reg-odbor-spos-pot-2018-output-xml
e565c7... November 22, 2022, 13:09 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica