History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
75fa56... April 13, 2021, 09:14 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-pasiva-podla-sektorov2
da793e... March 11, 2020, 11:29 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-pasiva-podla-sektorov2
e5b4ac... March 11, 2020, 11:27 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovny-vykaz-financne-pasiva-podla-sektorov2
5b5b72... March 11, 2020, 11:26 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave