History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d1a172... May 20, 2020, 11:31 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2019
81ebe6... May 20, 2020, 11:30 Slovenská správa ciest REST API: Aktualizovať objekt udaje-centralnej-technickej-evidencie-ciest-rok-2019
1a08a8... May 20, 2020, 11:27 Slovenská správa ciest