History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
1d5908... December 5, 2023, 09:42 Národné lesnícke centrum
d8079c... June 30, 2023, 09:02 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
0f4e2d... June 30, 2023, 09:00 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
1049fe... June 30, 2023, 08:45 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
67ac5a... June 30, 2023, 08:42 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
bd4e62... May 23, 2023, 11:31 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
640325... June 1, 2022, 12:17 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
091209... June 1, 2022, 12:15 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
cb6fc8... June 1, 2022, 11:45 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
bcb168... June 1, 2022, 11:32 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
6d5d04... June 1, 2022, 11:28 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
ea0c5d... June 1, 2022, 11:27 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
4493e0... September 30, 2021, 08:12 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
3c18c3... July 21, 2021, 11:49 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
76b339... May 19, 2021, 08:31 Národné lesnícke centrum
a03f98... May 19, 2021, 08:30 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
536f05... December 22, 2020, 10:33 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
384276... December 13, 2019, 08:15 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
ce03a5... December 13, 2019, 08:13 Národné lesnícke centrum REST API: Aktualizovať objekt rocny-vykaz-o-stave-vybranych-ukazovatelov-obhospodarovania-lesa
322be1... December 13, 2019, 08:12 Národné lesnícke centrum