History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
fdba04... August 11, 2017, 12:30 Mesto Prešov (OVM) REST API: Aktualizovať objekt statistika-riesenia-podnetov-a-poziadaviek-obcanov-podla-roka-a-stavu-riesenia-k-aktualnemu-datumu
68e68a... August 11, 2017, 12:29 Mesto Prešov (OVM) REST API: Aktualizovať objekt statistika-riesenia-podnetov-a-poziadaviek-obcanov-podla-roka-a-stavu-riesenia-k-aktualnemu-datumu
a34625... August 11, 2017, 12:28 Mesto Prešov (OVM)