History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
5dc385... December 17, 2018, 10:12 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-funkcii
4b8a05... December 17, 2018, 10:11 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-funkcii
c467d7... December 14, 2018, 09:01 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
731177... December 14, 2018, 07:02 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-funkcii-pripravkov
da36b7... December 10, 2018, 14:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-funkcii-pripravkov
c8af98... December 10, 2018, 14:17 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt zoznam-funkcii-pripravkov
731bfa... December 10, 2018, 14:15 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave