History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b01f4b... May 27, 2020, 06:47 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2015_06_tab10
2d355e... April 2, 2019, 05:44 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt oso_2015_06_tab10
8f6868... December 30, 2015, 15:48 migration-tool REST API: Vytvor objekt oso_2015_06_tab10