History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
fe46d3... July 31, 2017, 14:57 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
e9d10a... July 31, 2017, 14:52 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
3cb803... July 31, 2017, 14:23 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
0d33d1... July 31, 2017, 14:22 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
f27bab... July 31, 2017, 14:21 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
576e2b... July 31, 2017, 12:08 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
6e0698... July 31, 2017, 12:06 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
816e5f... July 31, 2017, 12:06 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu REST API: Aktualizovať objekt zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014-a-pracovne-stanice-zamestnancov
59bd95... July 31, 2017, 12:00 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu