History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
b78757... July 29, 2017, 07:52 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzza-sk-uradnew-reghuby-za-xml
369091... July 29, 2017, 07:51 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina REST API: Aktualizovať objekt http-www-ruvzza-sk-uradnew-reghuby-za-xml
c04068... July 29, 2017, 07:50 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina