History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
daa0a4... June 7, 2021, 09:18 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kategorii-indikatorov-so-zoznamom-indikatorov-pre-kazdu-kategoriu
1291a3... June 3, 2021, 09:52 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kategorii-indikatorov-so-zoznamom-indikatorov-pre-kazdu-kategoriu
80c44f... June 3, 2021, 09:40 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kategorii-indikatorov-so-zoznamom-indikatorov-pre-kazdu-kategoriu
d54723... June 3, 2021, 09:39 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kategorii-indikatorov-so-zoznamom-indikatorov-pre-kazdu-kategoriu
eb4241... June 3, 2021, 09:27 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt zoznam-kategorii-indikatorov-so-zoznamom-indikatorov-pre-kazdu-kategoriu
fe6d6d... June 3, 2021, 09:10 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica