History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d57e94... October 25, 2021, 06:31 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt dotacie-limity-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu
d7045b... October 25, 2021, 06:30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt dotacie-limity-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu
66b587... October 25, 2021, 06:29 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt dotacie-limity-odbor-statnych-podpor-a-technickej-pomoci-programov-eu
043f94... October 25, 2021, 06:28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR