History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8458c6... October 3, 2017, 21:00 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt ihriska-a-sportoviska-mesta-presov-geo-data
265b18... October 3, 2017, 20:59 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt ihriska-a-sportoviska-mesta-presov-geo-data
f28669... October 3, 2017, 20:57 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt ihriska-a-sportoviska-mesta-presov-geo-data
741475... October 3, 2017, 20:57 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt ihriska-a-sportoviska-mesta-presov-geo-data
48a6b4... October 3, 2017, 20:56 Mesto Prešov