History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
f0a60f... November 22, 2022, 13:01 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt http-ruvzpb-szm-com-data-reg-odbor-spos-lt-2018-output-xml
f881e1... November 22, 2022, 12:57 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt http-ruvzpb-szm-com-data-reg-odbor-spos-lt-2018-output-xml
0373a5... November 22, 2022, 12:55 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica