History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
18441c... February 3, 2023, 12:43 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
3e9c5f... October 4, 2022, 12:39 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
25a58a... July 18, 2022, 08:16 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
396a86... January 5, 2022, 13:20 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
3d13a5... August 13, 2021, 12:53 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
037048... May 18, 2020, 07:04 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
66b635... May 18, 2020, 06:47 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
9a0ece... May 18, 2020, 06:46 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-pri-vyrobe-manipulacii-a-uvadzani-do-obehu-potravin-a-pokrmov
9bbd63... May 18, 2020, 06:37 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa