History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
c02df5... November 22, 2022, 12:13 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-povazska-bystrica-za-rok-2018
f63c46... November 22, 2022, 12:11 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-povazska-bystrica-za-rok-2018
0c54cf... November 22, 2022, 12:10 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica REST API: Aktualizovať objekt objednavky-tovarov-a-sluzieb-ruvz-povazska-bystrica-za-rok-2018
51856b... November 22, 2022, 12:06 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica