Faktúry za tovary a služby RÚVZ Považská Bystrica za rok 2016

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Považská Bystrica.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Dataset provider Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
Unique identifier of dataset's provider D49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
Date of the first publication June 1, 2020
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[18.248114, 49.29474], [18.322605, 49.315109], [18.373402, 49.318983], [18.377103, 49.303376], [18.430339, 49.254993], [18.427142, 49.248019], [18.450792, 49.218215], [18.446647, 49.212336], [18.464305, 49.204572], [18.467647, 49.189501], [18.555127, 49.154833], [18.553361, 49.146777], [18.574914, 49.143188], [18.574688, 49.124301], [18.590602, 49.113775], [18.557, 49.087588], [18.579029, 49.0862], [18.598923, 49.072743], [18.599602, 49.024233], [18.569639, 48.998098], [18.530783, 48.992304], [18.509481, 48.982376], [18.497191, 48.963535], [18.472219, 48.956614], [18.46061, 48.961976], [18.46062, 48.975984], [18.420793, 48.990207], [18.420971, 48.998102], [18.39947, 49.00891], [18.40447, 49.020697], [18.383625, 49.047318], [18.387164, 49.059075], [18.399023, 49.065037], [18.391951, 49.068007], [18.38873, 49.093122], [18.396762, 49.09886], [18.382724, 49.101878], [18.399267, 49.113913], [18.396019, 49.121059], [18.379077, 49.121104], [18.376354, 49.139282], [18.35625, 49.161914], [18.358073, 49.170702], [18.326992, 49.181592], [18.323856, 49.199317], [18.330768, 49.213668], [18.289773, 49.21293], [18.283084, 49.218922], [18.290292, 49.219601], [18.271427, 49.233357], [18.262268, 49.263565], [18.248391, 49.273555], [18.248114, 49.29474]]]}

Related items

No related items