Vchody - inicializačné a zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden počiatočný alebo zmenový záznam. Celá tabuľka tak obsahuje všetky počiatočné záznamy a históriu všetkých ich zmien v Registri adries.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id ide1dc8a21-9fd6-4637-8b6c-3bc423da4023
Last Changes Id last_changes_id13,661,510
Last Modified last_modified16 hours ago
Maintainer maintainerE8943CC3-CDF2-4368-A29F-FFAC8E09F443
Periodicity periodicitydaily
Position position7
Resource Group Id resource_group_id7d864871-84d8-49ca-9cba-80acc8951323
Revision Id revision_id01e62e04-5d73-44bf-a414-008ca96152ed
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate