Register združení obcí

Súbor údajov o združeniach obcí registrovaných podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

No preview available.
No handler defined for data type: url.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 17, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formaturl
Id idd2eafc0f-4b1f-4916-951d-138e3ba3cb36
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicity periodicitydaily
Position position15
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Revision Id revision_id477f27b1-e79a-45f9-9ebc-6add47b9b64b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid