Register verejných skladov na území SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje verejnú časť registra verejných skladov, ktorú vedie v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný podľa poradových čísiel s údajmi osvedčení o skladovateľoch a o skladoch.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 22, 2022
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatCSV
Id id3cdd34a0-1ee6-470b-8a57-81143038b102
Last Modified last_modified5 months ago
Maintainer maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id84d34796-9fa0-4e13-9359-e32bb67da620
Revision Id revision_id1a19ba27-72dd-4abf-a321-70d1d1799cde
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid