faktúry 03/2020

From the dataset abstract

Zverejňovanie faktúr na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Source: Zoznam faktúr PMÚ SR

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified April 8, 2020
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created3 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id ide3886405-e1ed-47e6-b77e-2b18ca368c22
Maintainer maintainer395ADB47-BDD2-46AC-B8F1-366654BE1ED6
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitymonthly
Position position3
Resource Group Id resource_group_idee02ffb3-02e2-4f11-884b-961315046632
Revision Id revision_idf1541400-44ee-4567-8633-f84b28d62434
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid