Zoznam OVM so schránkou aktivovanou na ...

Aktualizácia: mesačne. Dataset obsahuje prehľad orgánov verejnej moci (OVM), ktoré majú materskú identitu (obvykle sa jedná o organizačné zložky OVM). Zoznam pozostáva zo subjektov, ktorých schránka je aktivovaná na doručovanie.

No preview available.
No handler defined for data type: .xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 1, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format format.xlsx
Id idf3a567f0-e7fb-4717-842d-d709fd440997
Last Modified last_modified7 days ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_id0834f3f0-0a2f-4e64-8960-e7a6db8a4dc5
Revision Id revision_idf887fa96-2112-4942-b4b8-2091d07218e8
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid