Zoznam OVM so schránkou aktivovanou na ...

Aktualizácia: mesačne. Dataset obsahuje prehľad orgánov verejnej moci (OVM), ktoré majú materskú identitu (obvykle sa jedná o organizačné zložky OVM). Zoznam pozostáva zo subjektov, ktorých schránka je aktivovaná na doručovanie.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 1, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatCSV
Id id56fb7f2b-c034-42fa-aa7a-3659b6911028
Last Modified last_modified7 days ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitymonthly
Position position1
Resource Group Id resource_group_id0834f3f0-0a2f-4e64-8960-e7a6db8a4dc5
Revision Id revision_idf887fa96-2112-4942-b4b8-2091d07218e8
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid