Faktúry za rok 2018

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Považská Bystrica.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 22, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created6 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id105e1c61-05af-416b-8957-9598bd0223c2
Last Modified last_modified6 months ago
Maintainer maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id8905e532-6b03-4611-9ae3-0cb644957194
Revision Id revision_id55df86bb-898c-4454-86df-8e4cfe7c236a
Schema schemahttp://ruvzpb.szm.com/data/faktury_2018_output.xml
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid