Objednávky tovarov a služieb RÚVZ Považská ...

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Považská Bystrica.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 22, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created6 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id ide2cfacbb-f36a-4d2d-9ac6-b5ed8fdfa6e7
Last Modified last_modified6 months ago
Maintainer maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9debe121-ef2e-4478-b76b-d9b1bb7473cc
Revision Id revision_idc02df553-42c1-4d3e-8959-f41bf8177c1b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid