001 Organizačná štruktúra

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa IRA č. 15/2020 - v znení Dodatku č. 5 účinného od 1. januára 2022.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dataset provider Ministerstvo financií SR
Unique identifier of dataset's provider 2137B75B-83A9-45B1-B60B-20522174AE10
Date of the first publication January 17, 2022
Version 2022-01-17
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.073448, 48.174505], [17.125151, 48.15607], [17.124763, 48.146527], [17.13245, 48.145748], [17.117366, 48.135859], [17.073896, 48.142414], [17.073448, 48.174505]]]}

Related items

No related items