Zoznam OVM, ktoré majú zriadenú službu Všeobecná ...

Aktualizácia: mesačne. Súbor obsahuje nasledovné stĺpce: Poskytovateľ - obsahuje názov OVM registrovaný na ÚPVS; URI poskytovateľa - obsahuje identifikátor URI generovaný z IČO; URL služby - obsahuje priamu webovú adresu pre prístup k danej službe; Dátum poslednej aktualizácie;

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Október, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXLS
Id id093430c8-5c99-4e80-9944-95ec65be4ab7
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_id1f79aa21-ada5-4d8c-b830-807ab6b8aac1
Id revízií revision_id52d841c5-4fd8-4cf0-b4c7-9dbf628e1c5f
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid