Zoznam škodcov

Zoznam škodlivých organizmov a užitočných organizmov v ochrane rastlín

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ide2f9ab62-aa9f-45f5-aa22-aa40a3d6b8ed
Správca maintainer3553318C-C815-4B28-8087-1F99540B3652
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id49b84c8f-20e1-4d3e-869c-7a92fa238935
Id revízií revision_idd5ad7fad-6e88-472a-84ad-dceaab06bfe2
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid