Zoznam schválených obsahových námetov v rámci ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a...

Zdroj: Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2017 opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.2 – Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ideecd693b-45f2-4b39-8e56-7f7972a66c4c
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_id87d5d9a5-71b9-472b-bd97-fba2a40f13c7
Id revízií revision_id393b67e3-b49f-43b8-81fc-6e6f794d3182
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid