Kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o ...

Z obsahu datasetu

Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky, celkový počet...

Zdroj: Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly platieb EPZF a obchodného dozoru za rok 2017

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 16 Júl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id ide042b499-3b0a-4316-a907-efefc1c0e668
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
Resource Group Id resource_group_idffa7a6ef-3156-437e-9bb3-eabe6c84223f
Id revízií revision_ide734d6fd-633d-45d1-bc16-b7215e54c9cc
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid