Inicializačná dávka

Obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 05/2020.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id id5391779e-217b-4dc2-b4c8-ceec1274310d
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position5
Resource Group Id resource_group_id85ba7b01-5471-4f5f-b772-9ebd0355e302
Id revízií revision_id91574df1-fb5b-403c-a60c-266eb6be8da2
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid