Cestné úseky – stav k 05.04.2021

ZIP archív obsahuje XML súbory so zoznamom cestných úsekov v rámci všetkých obcí v SR. Jeden XML súbor predstavuje cestné úseky v rámci jednej obce, pričom názov súboru obsahuje ID (objectId) danej obce

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip,xml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 5 Apríl, 2021
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatzip,xml
Id id991428e6-4c1e-474c-8e66-96113d384d17
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnikdy
position223
Resource Group Id resource_group_id6f83e969-4d66-4fb9-a015-3e568246b2ba
Id revízií revision_idc9ec37f8-159b-464b-8fc4-813c92c3c9f8
Schéma schemahttps://data.gov.sk/dataset/6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99/resource/6aad684b-8746-4f0a-b4ba-8fac21d10a3d/download/rastreets.xsd
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validitycustom_valid
Popis platnosti validity_descriptionDáta sú platné k dátumu zverejnenia