Schéma pre XML dáta

Popis: XML schéma pre XML dáta získavané službou RA_Streets. Táto schéma ja platná pre XML súbory zabalené v ZIP archívoch.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 2 Február, 2016
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 7 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id6aad684b-8746-4f0a-b4ba-8fac21d10a3d
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id6f83e969-4d66-4fb9-a015-3e568246b2ba
Id revízií revision_idd5fd70f3-c524-4c62-8a3a-375146320b5b
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid