Inicializačná dávka

Obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 05/2020.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id id3aa70aa3-13c0-4e27-b77e-73f8e7551093
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position3
Resource Group Id resource_group_id76d7833e-9d26-4f9f-a052-232453ea7abf
Id revízií revision_iddb5253c8-6bda-4dcd-bde0-bb8eeca00cce
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid