Inicializačná dávka

Obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 05/2020.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id idd9edd9f1-70a6-4c7a-b62c-a5447241bbf8
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position3
Resource Group Id resource_group_ide4b5255d-c8ba-4e60-8a2c-a5a3e7485281
Id revízií revision_ideb2ea303-5674-4157-8690-31199ad1e292
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid