Budovy (súpisné čísla) - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam propertyRegistrationNumberChange (zmena budovy [súpisného čísla]), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky budovy (súpisné čísla).

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatapi, csv
Id idc8a57d08-5604-4829-b139-81448f3ac7f0
last_changes_id9 185 253
last_modifiedpred 2 dňami
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_ide4b5255d-c8ba-4e60-8a2c-a5a3e7485281
Id revízií revision_idd51f0962-0004-4ea9-b864-7a0793c09505
Schéma schemahttps://data.gov.sk/dataset/14fae22e-96ff-4d26-82af-435f8d7a4fb6/resource/0ec5e14d-808c-4ebd-9717-45706059fac3/download/package7doc1.htm
Stav stateactive
Status statuspublic
task_id6881e8f2-205f-4057-a73f-1c3a871da6ea
transformed1
Typ url url_typedatastore
Platnosť validitycustom_valid
Popis platnosti validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate