Schéma pre XML dáta

Popis: XML schéma pre XML dáta získavané službou RA_Changes_v20

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Jún, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id ida5e11b94-959b-4e98-a8a6-6404d57dd663
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id419fcf61-3c97-4230-b6ca-686361a0bc94
Id revízií revision_id3be03459-8b79-4cbd-b6ef-d20210b3dda0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid