Inicializačná dávka

Popis: Inicializačná dávka vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné).

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml,zip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Jún, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Id zmien changes_id8 188 615
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml,zip
Id id14d37bd9-8598-4e3a-92e3-740ce7deb5a8
initial_batchtrue
last_modifiedpred viac ako 4 rokmi
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnikdy
Resource Group Id resource_group_id419fcf61-3c97-4230-b6ca-686361a0bc94
Id revízií revision_id3be03459-8b79-4cbd-b6ef-d20210b3dda0
Schéma schemahttps://data.gov.sk/dataset/7c196993-fcd2-407c-ac6c-f4a4ca68cef5/resource/a5e11b94-959b-4e98-a8a6-6404d57dd663/download/xmlschema772775956.xsd
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validitycustom_valid
Popis platnosti validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate