Počet kontrol podľa zákona 357/2015 Z .z. v roku ...

Z obsahu datasetu

Databáza odpočtu úloh za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov - 021 obsahuje základné údaje ako je odpočtované obdobie, celkový počet kontrol, porušenia, nedostatky, povinnú...

Zdroj: Odpočet úloh za obdobie od apríla 2016 do 31.12.2017 za odbor 021

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Júl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idd97082fa-5b92-4d01-8a40-876f1ad99c54
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position3
Resource Group Id resource_group_id84b1de4d-5c78-46e4-8efa-208d8fe32198
Id revízií revision_id89063d98-dedc-4444-b4ce-1d724fabf104
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid