Odborné zameranie v zariadení

Obsahuje zoznam odborných zameraní odborných činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj odborných zameraní zdravotníckych zariadení a ďalších zariadení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id ida55590bf-7e22-4add-b0c1-af36ee1dcdd7
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id83f48554-9dfb-4601-afef-8727685eabbc
Id revízií revision_id02bb359e-5c8d-4ca0-84b0-b5a856f07cad
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid