np3106rr.csv

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Marec, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idefacd766-e0b5-4f1f-89ed-953100da6838
Správca maintainerF4787C6F-9FA3-406C-B8D5-D374F1E1F2D3
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_iddd5f0196-d403-4b62-9313-d790c9661a66
Id revízií revision_ided8bb252-11a9-4c18-ad9a-98ef00a60929
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid