Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 ...

Z obsahu datasetu

Databáza informácie podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo rozhodnutí a výroková časť podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.

Zdroj: Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id98cb71b4-cfff-4b19-8b77-f622af479315
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_id0ff94a7e-1847-4917-b502-8c1f736da727
Id revízií revision_id17626f5a-0189-4e61-828c-6517f9b8c7bd
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid