Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 ...

Z obsahu datasetu

Databáza informácie podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z. obsahuje základné údaje ako číslo rozhodnutí a výroková časť podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.

Zdroj: Informácia podľa § 9 písm. c) zákona č. 362/2012 Z. z.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatods
Id id0afd94a5-9b6f-4ced-8dde-62ebe3a43b4c
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
Resource Group Id resource_group_id0ff94a7e-1847-4917-b502-8c1f736da727
Id revízií revision_ide931ccdf-b715-4756-b5f6-129fd151b2d0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid