Indikatívny harmonogram vyzvaní - projekty ...

Z obsahu datasetu

Indikatívny harmonogram vyzvaní na projekty Technickej pomoci obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia vyzvania, dátum uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov...

Zdroj: Indikatívny harmonogram vyzvaní - projekty Technickej pomoci

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idf5e139b0-c0fb-4041-bb64-4eb289b62885
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_idee1843fd-fda8-4f83-8b1e-5fb486d1dd9a
Id revízií revision_id802f466f-f061-4d65-86c1-91dcb4acb4fe
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid