Indikatívny harmonogram vyzvaní - Národné projekty

Z obsahu datasetu

Indikatívny harmonogram vyzvaní na Národné projekty obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin. prostriedkov určených na výzvu ...

Zdroj: Indikatívny harmonogram vyzvaní - Národné projekty

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id141c8c88-0476-4dd0-86fa-e5de2ceb08e1
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_id3f44e1a3-b6dc-4e54-9ff5-98358ed0a3eb
Id revízií revision_id696734c4-d78f-431f-b598-2e6c934d926d
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid