História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
4d437d... 06:37, 2 December, 2019 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt register-schem-minimalnej-pomoci
24925d... 06:36, 2 December, 2019 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt register-schem-minimalnej-pomoci
d864bb... 06:35, 2 December, 2019 Protimonopolný úrad SR, Bratislava