História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
1a19ba... 15:04, 22 December, 2022 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
5b9605... 15:04, 22 December, 2022 Ing. Eva Ondrisová REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
8c7bcd... 09:49, 10 December, 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
243e76... 09:49, 10 December, 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
9f55f7... 07:44, 19 December, 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
570dab... 07:41, 19 December, 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
1aaed6... 07:42, 5 December, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
b6c143... 07:40, 5 December, 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
19e1ad... 06:43, 5 December, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
115444... 06:43, 5 December, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
d2497b... 06:42, 5 December, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR REST API: Aktualizovať objekt register-verejnych-skladov-na-uzemi-sr
a2d285... 06:40, 5 December, 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR