Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na ...

Z obsahu datasetu

Databáza prehľadu správnych konaní obsahuje základné údaje ako je číslo správneho konania, dodávateľ, odberateľ, pokuta, dátum začatia správneho konania, dátum vydania rozhodnutia, dátum...

Zdroj: Celkový prehľad správnych konaní vo väzbe na zákon č. 362/2012 Z. z.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 15 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idc1680394-e63c-4b19-9282-04366b7e2962
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_idc00d569b-972f-4e10-b72e-2fbc18809426
Id revízií revision_id27fa93bd-17ae-43a2-aea6-26be949a5573
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid